Lesní pedagogika

Lesní pedagogikou se LS Litoměřice začala zabývat od roku 2007.  Akce byly zaměřeny zejména na vycházky s dětmi z mateřských a základních škol z blízkého okolí. V roce 2009 získali tři zaměstnanci LS osvědčení o absolvování kurzu lesní pedagogiky na Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě. Od té doby se datuje cílený program lesní pedagogiky, kdy se aktivity uskutečňovaly především formou naučných vycházek pro školy, školky, střední školy a také třeba letní tábory. Program se přizpůsobuje i možnostem respondentů. Často se plánuje přímo na míru v místě škol či školek. Probíhají i opakované besedy pro veřejnost, v domovech pro seniory, dobrovolnických centrech atd.  Lesní pedagogové v roce 2012 absolvovali nástavbový kurz lesní pedagogiky zaměřený na speciální skupiny obyvatel, jako jsou např. lidé s mentálním či fyzickým postižením, senioři nebo sociálně slabí.

 

Cílem LP je představit les široké veřejnosti zábavnou, přesto naučnou formou. Proto pořádáme vycházky pro MŠ a ZŠ, besedy se seniory, výtvarné dílny pro děti i dospělé a celodenní akce s názvem Den s LČR, o které je mezi veřejností obrovský zájem. Akce tohoto typu mají na lesní správě tradici a s mnoha subjekty, především školami, spolupracujeme dlouhodobě a opakovaně.

 

Nejvíce se zaměřujeme na mladou generaci. Naším cílem je, aby budoucí generace získala kladný vztah k životnímu prostředí a les poznala ve všech jeho podobách.

Vycházky se ZŠ a MŠ

Výtvarné dílny

Besedy se seniory

Dny s LČR