Pojďte s námi na Lovoš

Každý návštěvník Českého středohoří, který přijíždí z vnitřních Čech do něj vchází jeho branou, městem Lovosice. Lovosickou dominantou, která je vidě snad ze všech ulic města je vrch Lovoš (570m.n. m.), s přidruženým vrcholem Kybička(489 m.n.m.). Spolu tvoří nezaměnitelnou siluetu vypínající se nad městem. Pojďte dnes s námi na výlet na jeho vrchol.

První ze zajímavostí je, že Lovoš je tvořen čedičem a Kybička znělcem. Lovoš je lokalita, kde se malebně střídají přírodní ekotypy v pestré mozaice která je stěsnána na jeden vrchol. Najdete zde zakrslé dubové háje na skalnatém podloží, lesy na kamenných polích a prudkých svazích, které se střídají s teplými stepními partiemi a holými suťovými poli kamenopádů.

Na vrchol Lovoše vede několik dobře značených turistických cest a to skoro ze všech stran, takže každý si může vybrat, včetně rodin s malými dětmi. První z nich, je zelená z Lovosic, prudkým stoupáním Lovošskou ulicí mezi zahradami až na okraji lesa a dále po úzké stezce k vrcholu.

Další cesta vede z Malých Žernosek, po žluté Oparenským údolím, na rozcestí v sedle Kybičky. Tato trasa je sice delší, ale máte zde možnost pozorovat přírodní krásy lesa (původní dubohabrové lesy)s jejich přírodní dynamikou, kterou místní lesníci využívají pro přírodě bližší hospodaření. Způsob využití je hlavně v rozvíjení tvořivé síly lesa, která se zde projevuje silnou přirozenou obnovou v těchto lesích, takže můžete pozorovat nejmladší stadium lesa v malebné souhře s lesními velikány starého porostu.

V jiných částech lesa, které byly zničeny průmyslovými exhalacemi, jsou nyní porosty náhradní dřeviny, břízy. Tyto lesy zanedlouho postoupí do další části nápravy škod průmyslem a to podsazením původními dřevinami a jejich dalším vývojem. Tato cesta bude dlouhá a jen trpělivý a svého oboru znalý lesník dovede tento vývoj do zdárného konce.

Další trasa vede ze vsi Oparno a je modrá. Vede okolo bývalé schwarzenbergské hájovny a v sedle, mezi Lovošem a Kybičkou se napojí na žlutou. Po ní procházíte typickými lesy středohoří, které jsou tvořené směsí listnatých dřevin. U cesty se nezapomeňte zastavit u pamětníka původních lesů, chráněného jeřábu oskeruše.

Poslední cesta je také žlutá, ale vede od trafostanice u silničky na Oparno, kde je možno zaparkovat. Po této cestě se připojíte na výše uvedenou modrou.

Po výstupu na vrchol vám jistě přijde vhod občerstvení v turistické chatě na vrcholu. První turistická útulna zde stála již v roce 1881. Tuto stavbu provedl zednický mistr Tille z Milešova a materiál na ní daroval kníže Schwarzenberg. Odměna za stavbu pro pana mistra činila čestné 2 dukáty(sic!)Bohužel, tato stavba v roce 1918 vyhořela. Proto zde byla v roce 1924, opět pod záštitou majitele lovosického velkostatku, knížete Johana Schwarzenberga, jeho nákladem postavena chata nová a ta zde s malými obměnami stojí dodnes. Stavbu provedl stavební mistr z Lovosic, pan Weber. Pohled z Lovoše vám bude velkou odměnou za trochu námahy při výstupu na něj. Vždyť i jeden slavný návštěvník Lovoše vyhlásil pohled z něj za srovnatelný s výhledem z Milešovky. Tím návštěvníkem nebyl nikdo jiný než slavný cestovatel, Alexander von Humbolt, který České středohoří miloval a rád se do něj vracel celých dvacet let.