Myslivost

Honitba Milešovka

Režijní honitba Milešovka se nachází v samém srdci CHKO České středohoří, kolem nejvyššího vrcholu Milešovka, tyčící se do výšky 837 m n.m. Nejnižší kótu v honitbě má obec Velemín s 350 m n.m., střední nadmořská výška je pak okolo 450 – 500 m n.m. Rozloha honitby činí 919 ha, z čehož zaujímá 681 ha lesní půda a 238 ha zemědělská půda. Samotný vrchol Milešovky je zároveň NPR, jejíž rozloha je 60,32 ha. Kvůli strmému svahu je tato část honitby takřka nepřístupná. V honitbě je normována zvěř mufloní v počtu 10 ks a zvěř srnčí v počtu 19 ks. Dále se zde vyskytuje zvěř dančí a samozřejmě zvěř černá. Roční úlovek se zde pohybuje okolo 20 ks srnčí, 3 ks mufloní, 30 ks dančí a cca 50 ks černé zvěře. Mnoho kusů zvěře také zahyne pod koly nákladních či osobních automobilů na přiléhající silnici I. třídy, jež tvoří část hranice honitby. Provoz honitby je velmi ovlivněn silným turistickým ruchem.